Match 1 : Mechanical Won Against MBA

Match 2 : CSE Won Against AFMI
Match 3 : ISE Won Against MCA

Match 4 : Civil Won Against ECE
Cricket
Match 1 : Civil Won Against ISE (2-0)

Match 2 : CSE Won Against MBA (6-0)
Match 3 : Mechanical Won Against ECE (Penaltiy shoot-out)

Match 4 : CSE Won Against Civil(Penaltiy shoot-out[2-1])
Final : Mechanical Won Against CSE
Football
Girls
Match 1 : ISE Won Against Mechanical

Match 2 : MCA Won Against ECE
Final : ISE Won Against MCA
Throw Ball
Girls Doubles: 1st place - Anusha & Manjushree (CSE 6th Sem)

2nd palce - Sharada & Poornima (ISE 4th Sem)
Boys Doubles: 1st place - Sharath & Dhananjat Kumar H M (MCA)

2nd palce - Sujan K S & Chandrashekar N (Civil)
Carom
Final : Mechanical Won Against Civil
Kabadi
URL Counter Hit Web Stats